}

Yükleme Konveyörleri

Bantlı konveyörler, büyük miktarlarda katı malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay veya belli sınırlar içerisinde eğimli olarak taşınmasında kullanılan taşıma sistemleridir. Sabit ve hareketli olmak üzere iki tipte imal edilirler. Eğimli olarak malzeme naklinde malzemeye bağlı olarak kullanılabilecek eğim ortalaması 20° ' yi geçmemelidir.

Çalışma sıcaklığı olarak, bantlı konveyörler 100-125 ° C sıcaklığa, özel sentetik bantlı olanlar 150° C sıcaklığa ve soğuk ortamlarda ise -45°C sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir .

Bantlı konveyörlerin iletim mesafesi asgari 3 - 5 metrelik seyyar konveyörlerden birkaç yüz metrelik sabit tesis konveyörlerine kadar muhtelif boylarda ve özelliklerde konveyörler yapılmaktadır. Ayrıca konveyörleri birbirlerine yükleme yapacak şekilde çalıştırmak suretiyle malzemenin iletim mesafesini birkaç kilometreye çıkarmak mümkündür. Bantlı konveyörlerin naklettikleri malzeme debisi, seyyar bantlardaki saatte 1 - 2 ton/saat den, 3 metre genişliğindeki bantlarla 20.000 ton/saate ulaşabilmektedir. Taşıma (bant hızı) da 8 – 10m/s’ye kadar çıkabilmektedir.

İlgili Görseller