}

Rulo Şasesi

Bantlı konveyörlerin bant ekseninin konveyör ekseni üzerinde kalmasını sağlamak gerekmektedir. Konveyör bandın yana kaçması malzemenin dökülmesine ve bandın hasar görmesine neden olacaktır. Düz konveyör rulolarda bandın merkezlenmesi daha kolaydır. Firmamız konveyör ekipmanı olarak yönlendirme istasyonlarını kendi bünyesinde üretmektedir.

Bandın Yana Kaçma İhtimalini Artıran Nedenler

• Eğim açısı artması,
• Makaralar arasındaki mesafenin fazla olması,
• Merkezden kaçık yükleme,
• Malzemenin yığılması,
• Bant hızının yüksek olması
• Bandın makaraya iyi oturmaması,
• Makara ve tamburların sıkışması ve zor dönmesi
• Malzemenin tamburlara ve makaralara yapışması
• Açıkta çalışan konveyörlerde rüzgar etkisi,
• Bant kayışının ek yerinin düzgün yapılmamış olması,
• Bandın rijit olması nedeniyle orta makaraya
oturmaması,
• Makara ve tamburların konveyör eksenine tam dik
olarak yerleştirilmemiş olması,
• Bant şasisinin istikametinin ve tesviyesinin tam olmaması

İlgili Görseller